...

Styret i Emanuelfjell borettslag består av

Leder:               

Anne Mette Hyrve
Odvar Solbergs vei 88

  

Anne-Mette.jpg

Nestleder:          

Inger-J. Ødegaard
Odvar Solbergs vei 92

Inger.jpgStyremedlem:

     
Kari Gjerholm
Odvar Solbergs vei 90

 Kari.jpg 

Styremedlem:    

Roger Schei
Jomfrustien 2a

2165 Hvam

Roger.jpg 

Styremedlem:     

Adnan Naeem

Odvar Solbergs vei 112

 Adnan Naeem.jpg

Varamedlemer til Styret

Varamedlem: 1      

Margrete Sommernes
Odvar Solbergs vei 100

Margrete.jpg

Varamedlem: 2     

Bente Platou

Kristoffersen

Odvar Solbergs v. 104  

Bente-Kristoffersen.jpg

 

 Varamedlem: 3      

  Finn Einar Steen

Odvar Solbergs v.74      

  

Finn Einar Steen.jpg 

 

...